Štandard plemena

Medzinárodná kynologická federácia FCI
Štandard č. 99 c
Krajina pôvodu: Nemecko

A. VLASTNOSTI

Všestranný, ľahko ovládateľný a náruživý, poľovne upotrebiteľný pes, systematického a vytrvalého hľadania, hoci nie nadmerného temperamentu, pozoruhodné kvality nosa. Ostrý na škodnú a voči ľuďom, ale nie agresívny voči ľuďom. Spoľahlivý vo vystavovaní a v práci vo vode. Pozoruhodný sklon k práci po výstrele, ako je držanie stopy, dohľadávanie a prinášanie.

B. PLEMENNÉ ZNAKY

Celkový vzhľad

 • Výška (Kohútiková, meraná pevnou mierou) 59-70 cm u psov, a 57-65 u fien. Stredne veľký poľovne upotrebiteľný pes. Účelný pracovný typ, krásnych tvarov, šľachovitý, silnej svaloviny. Samčí, príp. samičí typ musí byť jednoznačne zjavovo výrazný.
 • Farba strieborná, srnčia alebo myšia šeď, ako aj prechody medzi týmito odtieňmi farieb. Hlava a záves často svetlejší. Biele znaky sú v nepatrnej miere prípustné na prsiach a na prstoch. Často na strede chrbta viac alebo menej široký tmavý, „úhorí pruh". Psy s vysloveným červenožltým pálením môžu byť použité v chove až po rozhodnutí klubu a len vtedy, ak dosiahli nadpriemerných pracovných výsledkov, pričom jedinci pri oceňovaní exteriéru nemôžu očakávať viac ako „dobrý". Hnedé pálenie je diskvalifikujúce.
 • Osrstenie
  1. Ideálne: krátke, jemné (krátke drsné je vzácnejšie)
  2. Krátke tvrdé s dlhším vlasom (s dlhšími pesíkmi( a hustou podsadou, tzv. „stockhaar"
  3. Dlhosrsté
   K ad b) stredne dlhý, hustý rovný, hladko priliehavý krycí vlas s hustou podsadou, striedme vytvorené „pero" a „nohavičky".
   K ad c) mäkký, dlhý krycí vlas s podsadou alebo bez podsady. Hladký alebo vlnitý. Na špičkách závesu môže byť zamatový, v mieste nasadenia dlhý, previsnutý. Dĺžka vlasu (osrstenie) z dôvodu účelnosti 3-5 cm na chrbte a na stranách--na spodnej strane krku, na predhrudí a na bruchu trochu dlhšie, dobré „pero" a „nohavičky", avšak smerom dole menej dlhá srsť. Chvost s dobrou vlajkou, medziprstie osrstené, s menej dlhým vlasom na hlave. K dokonalej tvorbe osrstenia dochádza často až v druhom roku.
 • Hlava úmerne dlhá, v súlade s veľkosťou chrupu. Pri psoch širšia ako u fien, ale u oboch šírka medzi slychmi je v pomere k dĺžke hlavy. Od špičky nosa k začiatku čela o niečo dlhšia ako odtiaľ k záhlavnému výčnelku. V strede čela prehĺbenina, tylový výčnelok ľahko až stredne vystupujúci. Za očami dobre znateľná jarmová kosť. Morda (pysk) dlhá a zvlášť pri psoch mohutná, z profilu pôsobí skoro hranato. Okolie okolo špicatých a trhacích zubov rovnakej sily. Mohutný, bezchybný chrup. Nosný chrbát rovný, často dokonca klenutý, nikdy nie vyklenutý smerom dole. Najviac v nepatrnej miere znateľný stop (čelný sklon). Úmerne previsnuté pysky, tieto ako aj podnebie mäsovej farby. Malý kútik. Svalnaté a výrazné líca. „Suchá hlava" 
 • Záves široký a dosť dlhý, takmer dosahujúci ku kútiku mordy, špicato zaoblený, vysoko a úzko nasadený. V afekte ľahko natočený dopredu, zrastený.
 • Nos tmavej mäsovej farby vzadu pozvoľne prechádzajúci do šedej farby, presahujúci spodnú čeľusť.
 • Oči sú jantárovej farby tmavé až svetlé, inteligentného výrazu, v šteňacom veku blankytne modré. Guľaté, nepatrne šikmo vsadené.
 • Krk pôsobiaci a nesený ušľachtilo, svalnatý, skoro guľatý, nie príliš krátky. K ramenám zosilňujúci a ladne prechádzajúci do chrbta a hrudnej partie. Bez laloku. Koža na hrdle nie príliš voľná
 • Trup správnych proporcií a osvalený. Dĺžka trupu v pomere ku kohútikovej výške asi 12:11.Hruď je mohutná, nie príliš široká s dostatočnou hĺbkou, dosahujúca takmer k lakom, dostatočnej dĺžky, klenutá bez sudovitého tvaru, s dlhými rebrami.
 • Chrbát viac-menej dlhší, avšak nie prehnutý, vzadu neprestavaný a vpredu neprečnievajúci, inak ale pevný a svalnatý, ak nie- ako plemená zvláštnosť--nie chybný.
 • Chvost má byť skrátený v deň, alebo dva dni po narodení, podľa predpisov o ochrane zvierat, u krátkosrstých a stockhaarov weim. stavačov o 4-4,5 cm. U dlhosrstých weimarských stavačov odstraňujú sa 2-3 stavce (odpovedajúce dĺžke jednej vŕbovej jahňady). Chvost je nasadený nižšie pod chrbtovou líniou ako je tomu u ostatných porovnateľných plemien a dáva poznať pôvodný (prvotný) zvisle spadajúci chvost.
 • Plecia - lopatky dobre zauhlené, dlhé, šikmo a dobre priľahlé, opatrené silnými svalmi.
 • Nohy u všetkých „vysoko", nie postavené príliš široko, šľachovité a rovné. Od lakťov ku stredu záprstia a od lakťov ku kohútiku vykazujúce pomer dĺžky približne 1:1. Lakte nie sú vytočené ani smerom dovnútra, ani smerom von, sú voľné a rovno priľahlé. Predná končatina je správne pripojená vo výške stredu k predhrudiu. Predné nohy sú navzájom rovnobežné. Zadné nohy sú od panvy k pätnému kĺbu dlhé.
  Panvovo-holenné a pätové kĺby správne zauhlené tzn. stehnové partie kratšie ako holenné. V poslednom t.j. pätovom kĺbe je kratší ako v panvovom a holennom kĺbe.
  Nohy taktiež rovnobežné, šľachovité, nevytočené ani dovnútra ani von. Zvisle utvorená stavba kostí spôsobuje hladký a ľahký chod. Zadné nohy k predným nasadené znateľne rovnobežne. Chrbát zostáva pri pokluse rovný.
 • Tľapky a vankúšiky - tľapky sú uzavreté a mohutné, bez vlčích pazúrikov (paspárkov) postavené rovno so stredom trupu. Prsty sú klenuté, ďalšie stredné prsty nie sú chybou. Pazúriky sú svetlé až tmavo šedé. Vankúšiky tľapiek rovnako dobre tvarované.

  Dodatok k prepracovanému štandardu:
  Vedľa všeobecne bežných poznatkov k prevedeniu ocenenia exteriéru napr., že spoľahlivé posúdenie psa je jedine možné v pohybe, pripomienka skutočnosti, že dobre stavaný pes si v postoji snaží uľahčiť, že si líha alebo sadá, alebo, že sa v postoji držanie tela nepriaznivo mení. Nie je úlohou rozhodcu z exteriéru „konečne pristihnúť psa pri chybe", ako to vyjadril známy kynológ, doporučujúci nasledovné smernice.
  S výnimkou vylučujúcich chýb môžu ostatné chyby , a to podľa množstva druhov a v súbehu známkovania až k „nedostatočnej", hodnotenie exteriéru upraviť znížením.

 

C. VYLUČUJÚCE VADY

V naprostom rozpore proti plemenným znakom, alebo proti zásadám pre udržanie plemena a preto s ocenením známkou z exteriéru „nedostatočná" je považované:

 • Iná farba ako šedé odtiene
 • Iná farba oka ako jantárová
 • Oko príliš šikmo usadené, entropium alebo ektropium
 • Výrazný stop
 • Netypická hlava pre weimarského stavača
 • Prehnutý nosný chrbát
  Nedostatočné osrstenie, obzvlášť na brušnej partii (výnimku majú feny pred vrhom alebo tesne po ňom)
 • Psy, u ktorých nie sú pozorovateľné oba semenníky
 • Psy vzhľadovo slabé, obzvlášť plaché a ustráchané
 • Prerastené alebo nedorastené psy
 • Psy slabé, rachitického založenia
 • Psy s hrubými chybami chrupu, hlavne predkus a podkus
 • Nos ružovej farby
 • Psy, ktoré sa nenachádzajú vo výstavnej kondícii

D. HRUBÉ CHYBY

Známkovanie vrátane „dostatočnej" až k „nedostatočnej" vykazujúce:

 • Chýbajúce viac ako dve premoláry
 • Zlý krok, tiež vadný predsun
 • Neuzavreté tľapky
 • Vankúšiky tľapiek nerovnomerne posadené
 • Chybné zauhlenie končatín vzadu a vpredu
 • Chybné pätné kosti
 • Paspárky (vlčie pazúriky)
 • Silne prehnutý alebo kaprovitý chrbát
 • Silne prestavaný (ocenenie iba známkou „nedostatočný"
 • Príliš krátka alebo nedostatočná morda (vždy podľa veľkosti)
 • Chyby povahy znížiť až na známku „nedostatočný"
 • Príliš silné pysky
 • Príliš krátky záves
 • Neodpovedajúci jedinci k pohlavnému typu
 • Nevýrazný tylový hrb
 • Voľná koža--lalok
 • Nedostatočná hĺbka a dĺžka hrudi
 • Zalomený chvost (ak sa nejedná o získanú vasu, inak „nedostatočný")
 • Príliš vysoko nasadený chvost
 • Červenohnedé pálenie
 • Odstávajúci vlas srsti a chýbajúca podsada u varianty stockhaarov s výnimkou „pera" a „nohavičiek"

E. CHYBY

Ocenenia zahrňujúce známku „dobrá" až po „nedostatočná":

 • Nedostatočná svalovina
 • Vadný chrup
 • Príliš voľná koža na krku
 • Sudovité nohy a kravský postoj (podľa veľkosti povahy až k hrubej vade)
 • Postoj príliš široký alebo úzky (posledný t.j. úzky postoj však nie zavinený úzkou hruďou) a tá istá vada dosahujúca až „hrubé chyby"
 • Viac-menej prehnutý alebo kaprí chrbát, menej prestavaný
 • Lakte inak než priamo smerujúce dozadu
 • Strmé alebo voľné ramená (lopatky)
 • Nedostačujúci kohútik
 • Tľapky vytočené dovnútra alebo von (francúzsky postoj)
 • Príliš dlhý trup
 • V akcii nezdvihnutý chvost
 • Vlny u dlhosrstých weimarských stavačov
 • Príliš nepatrná vlajka u dlhosrstých stavačov

F. NEDOSTATKY

 • Chvost skrátený príliš krátko alebo dlho