CACIB SLOVENIAN DERBY WINNER SHOW, Celje, Slovinsko, 18. - 20.10.2019

Alice WEIMDREAM, tieda stredná:

18.10.2019, rozhodca: Gyorgy Tesić, HU, Exc.1, CAC, CACIB, BOB, BIG3
19.10.2019, rozhodca: Vilmos Kardos, HU, Exc.1, CAC
20.10.2019, rozhodca: Branko Sare, HR, Exc.1, CAC, CACIB, BOB
 
Alicka získala touto výstavou titul Slovinský šampión krásy!!!