Špeciálne skúšky z vodnej práce, 16.8.2020,Borský Mikuláš

Po veľmi krátkej príprave sme sa zúčastnili dňa 16.8.2020 s Alickou (ALICE WEIMDREAM) na Špeciálnych skúškach z vodnej práce organizovanými SPZ PZ Borský Mikuláš a darilo sa nám celkom dobre. Alicka skúšky skončila v I. cene s 98 bodmi. Limitnej známky zo stopy zvery vo vode mi je ľúto, ale aspoň vieme, na čom máme ešte pracovať. Nič to nemení na veci, že som na našu mlaďasku právom hrdá!!!