Štandard plemena

MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA (AISBL)

GENERÁLNY SEKRETARIÁT: 13, Place Albert 1er  B – 6530 Thuin (Belgicko)

26.05.2015/ SK

FCI norma č.° 99

WEIMARSKÝ STAVAČ

PREKLAD DO ANGLICKÉHO JAZYKA: C. Seidler / Oficiálny jazyk : NEMECKÝ.

KRAJINA PÔVODU: Nemecko.

DÁTUM ZVEREJNENIA OFICIÁLNEJ PLATNÉHO ŠTANDARDU: 19.03.2015.

VYUŽITIE: Weimarský stavač je lovecký, všestranný pes, ktorý musí mať všetky vlohy a byť použiteľný pre všetky práce na poli, v lese a vo vode, spôsobom orientovaným na výkonnosť, a to pred streľbou a aj po nej.

KLASIFIKÁCIA FCI:       Skupina        7        Stavače.

Sekcia1.1   Kontinentálne stavače,

typ „ Braque “.

s pracovnou skúškou.

 

KRÁTKY HISTORICKÝ SÚHRN: Existujú viaceré teórie, pokiaľ ide o pôvod plemena Weimarského stavača. Jedna vec je však istá: Weimarský stavač, ktorý mal v tej dobe z veľkej časti stále prvky temperamentu farbiara („Leithund“), sa choval na weimarskom dvore už v prvej tretine 19. storočia. V polovici 19. storočia, ešte pred začatím čistokrvného chovu, bol chov tohto plemena najmä v rukách stavovských poľovníkov a horárov v strednom Nemecku, najmä v regiónoch okolo mesta Weimar a v Durínsku. Po tom, ako skončilo obdobie farbiarov, psy boli krížené s prepeličiarmi a chov pokračoval v tomto krížení. Približne od roku 1890 sa plemeno chovalo plánovito, kým sa posúdilo, že je vhodné na registráciu v plemennej knihe. Okrem krátkosrstého Weimarského stavača sa na prelome 20. storočia objavila ojedinele aj dlhosrstá varieta tohto plemena.  Od zápisu do plemennej knihy sa Weimarský stavač choval v rámci čistokrvného chovu, zväčša bez kríženia s inými plemenami, najmä stavačmi. Weimarský stavač je teda pravdepodobne najstarším nemeckým „stavačom“ s čistokrvným chovom od roku 1900.

 

VŠEOBECNÝ POPIS: Stredne veľký až veľký poľovný pes. Funkčný pracovný typ, s pôvabným profilom, šľachovitý a veľmi svalnatý. Typové rozdiely medzi psami a sukami sú jasne rozlíšiteľné.

 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:

Dĺžka tela k výške v kohútiku približne 12 : 11. Proporcie hlavy; od špičky ňufáka k začiatku čela o niečo dlhšie ako odtiaľ k záhlavnému výčnelku. Vzdialenosť od lakťov ku stredu záprstia a od lakťov ku kohútiku vykazuje približne rovnaký pomer.

 

SPRÁVANIE a POVAHA: Všestranný, ľahko ovládateľný, vytrvalý a náruživý poľovný pes. Vytrvalý pri hľadaní, ale nie nadmerne temperamentný. Nos pozoruhodnej kvality. Šikovný pri love zveri a inej koristi; tiež ostražitý, ale nie je agresívny. Spoľahlivý vo vystavovaní a v práci vo vode. Má pozoruhodný sklon k práci po výstrele.

 

HLAVA

 

HORNÁ ČASŤ HLAVY:

Lebka: v rovnováhe s veľkosťou tela a tvárovou časťou. Širšia u psov ako u súk, ale u oboch musí mať pomer šírky lebky medzi slychmi k celkovej dĺžke hlavy dobrú úmernosť. V strede čela prehĺbenina, tylový výčnelok ľahko až stredne vystupujúci. Za očami dobre znateľná jarmová kosť.

Stop: Mimoriadne nepatrný.

 

TVÁROVÁ ČASŤ LEBKY:

Ňufák: Nos presahujúci spodnú čeľusť, tmavej mäsovej farby vzadu pozvoľne prechádzajúci do šedej farby.

Pysk: Dlhý a zvlášť pri psoch mohutný, pôsobí skoro hranato. Okolie okolo špicatých a trhacích zubov rovnakej sily. Nosný chrbát rovný, často dokonca klenutý, nikdy nie vyklenutý smerom dole. Úmerne previsnuté pysky, mäsovej farby, rovnako ako ďasná. Malý perný kútik.

 

Čeľusť/Zuby: Silná čeľusť; bezchybný chrup, mohutný a silný. Horné a dolné rezáky sa tesne dotýkajú (nožnicový zhryz) .

Líca: Svalnaté a zreteľne výrazné.

Oči: Jantárová farba, tmavé až svetlé, inteligentného výrazu. V šteňacom veku blankytne modré. Guľaté, nepatrne šikmo vsadené. Viečka dobre padnú.

Uši: Ušnice sú lalôčkovité, široké a dosť dlhé, po kútik pysku. Vysoko a úzko nasadené, na hrote zaoblené. V strehu sa otáčajú mierne dopredu, nariasené.

 

KRK: Krk je nesený ušľachtilo. V profile je horná línia klenutá smerom hore. Svalnatý, takmer okrúhly, nie príliš krátky, suchý. K ramenám zosilňujúci a ladne prechádzajúci do chrbta a hrudnej partie.

 

TRUP:

Horná línia profilu: Od klenutej línie krku cez dobre vymedzený kohútik sa horná línia profilu plynule napája na relatívne dlhý chrbát.

Kohútik: Dobre vymedzený.

Chrbát: Svalnatý, bez prenesenia. Vzadu neprestavaný. Mierne dlhší chrbát je pre plemeno charakteristický, nie je chybou.

Bedrá: Široké, svalnaté, rovné alebo mierne klenuté, prechod od chrbta k bedrám je dobre uzatvorený.

Zadok: Dlhá a mierne šikmo postavená panva.

Hrudník: Mohutný, nie príliš široký s dostatočnou hĺbkou siahajúcou takmer k lakťom, dostatočnej dĺžky. Klenutá bez sudovitého tvaru, s dlhými rebrami. Predná časť hrudníka (predhrudie) dobre vypracovaná.

Dolná línia z profilu a brucho: Mierne stúpajúca, ale brucho nie je vtiahnuté.

 

CHVOST: Nasadený o niečo nižšie ako pri podobných plemenách. Silný a dobre osrstený. Keď je v kľude je zvisle spadajúci, keď je v pozore či pracuje, je nesený vodorovne alebo tiež vyššie. V krajinách, kde to povoľuje zákon, je krátenie chvostov povolené pri krátkosrstých Weimarských stavačoch používaných pri love.

 

KONČATINY

 

PREDNÉ KONČATINY:

Všeobecný popis: Vysoko postavené, šľachovité, rovné a súbežné, ale nie sú postavené naširoko.

Plecia:  Dlhé a šikmé.  Dobre priľahlé, so silnými svalmi.  Dobre zahnutý ramenný kĺb.

Nadlaktie: Zošikmené, dostatočne dlhé a silné.

Lakeť: Voľný a rovnobežný s mediálnou rovinou tela.  Nevytočený ani smerom dnu, ani smerom von.

Predlaktie Dlhé, rovné a vertikálne.

Carpus (Zápästný kĺb): Silný a pevný.

Metacarpus (Nadprstie): Šľachovité, mierne zošikmené.

Laby predných končatín: Pevné a silné. Stojace rovno s mediálnou rovinou tela. Prsty zovreté klenuté. Dlhšie stredné prsty sú charakteristické pre toto plemeno, preto sa nepovažujú za chybu. Pazúry sú svetlo až tmavošedé. Vankúšiky tľapiek dobre pigmentované, drsné.

 

ZADNÉ KONČATINY:

Všeobecný popis: Vysoko postavené, šľachovité a dobre osvalené. Stojace súbežne, nevytáčajú sa ani dnu, ani von.

Stehno: Dostatočne dlhé, silné a dobre svalnaté. Koleno: Silné a pevné.

Predkolenie: Dlhé s jasne viditeľnými šľachami. Priehlavkový kĺb: Silný a pevný.

Metatarsus (Zadné nadprstie): Šľachovité, v pozícii takmer vertikálne.

Laby zadných končatín: Tesné a pevné, bez paznechtov (vlčích pazúrikov), ostatné rovnako ako laby predných končatín.

 

CHÔDZA/MECHANIKA POHYBU:  Chôdza je plynulá a priestranná. Zadné nohy k predným nasadené rovnobežne. Pri rýchlom behu je pohyb dlhý a rovný. Chrbát zostáva pri pokluse rovný. Mimochod je nežiaduci.

 

KOŽA: Silná. Dobre prilieha, ale nie príliš tesne.

 

OSRSTENIE

 

Srsť:

Krátkosrstý variant: Krátka (ale dlhšia a hrubšia ako pri väčšine porovnateľných plemien), silná, veľmi hustá, hladká vrchná krycia srsť. Bez alebo len s veľmi riedkou podsadou.

 

Dlhosrstý variant: Jemná, dlhá vrchná krycia srsť bez alebo s podsadou. Hladká alebo mierne zvlnená. Dlhé voľné osrstenie na ušiach. Hebké osrstenie je povolené na špičke uší. Dĺžka osrstenia na stranách je 3 až 5 cm. Na spodnej strane krku, na predhrudí a na bruchu je trochu dlhšia. Dobré „praporce“ a „nohavičky“, avšak smerom dole menej dlhá srsť. Chvost s dobrou vlajkou. Medziprstie osrstené. Osrstenie na hlave menej dlhé. Typ srsti podobný u krátkosrstých s dlhšou srsťou ( tzv. Stockhaar) srsť stredne dlhá, hustá hladko priliehavá vrchná krycia srsť s hustou podsadou, striedme vytvorené „praporce“ a „nohavičky“ sa niekedy vyskytuje  u psov so zmiešanými génmi.

 

Farba: Farba strieborná, srnčia alebo myšia šeď, ako aj prechody medzi týmito odtieňmi farieb. Hlava a uši často svetlejší.   Biele znaky sú v nepatrnej miere prípustné na hrudi a na prstoch.  Na strede chrbta často viac alebo menej široký tmavý tzv. úhorí pruh.

 

VÝŠKA a HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: Psy:                     59 – 70 cm.

Suky:                   57 – 65 cm.

 

Hmotnosť:            Psy:                       približne 30 – 40 kg.

Suky:                    približne 25 – 35 kg.

 

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od uvedených bodov by sa mala považovať za chybu a závažnosť takejto chyby by mala byť v priamom pomere so stupňom a vplyvom tejto chyby na zdravie psa a jeho schopnosť vykonávať tradičnú prácu.

 

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 • Pri krátkosrstej variete značne zvlnená srsť.
 • Mimoriadne kučeravé alebo riedke a nedostatočné osrstenie pri dlhosrstej variete.
 • Biele znaky okrem znakov na hrudi a prstoch.
 • Uši: Osrstenie mimoriadne krátke alebo dlhé, nestočené.
 • Veľmi silný lalok (voľná koža na krku)

·     Chrbát: Výrazne klenutý alebo prehnutý.

·     Výrazne a prílišne prestavaný zadok.

 • Mimoriadne výrazné paznechty (vlčie pazúriky).
 • Výrazne oblúkovité alebo nesprávne postavenie končatín.
 • Hrubé anomálie postoja – nedostatočné zakrivenie, silno vytočené lakte,  neuzavreté (otvorené) laby.

 

VYLUČUJÚCE CHYBY:

·     Značné odchýlky typu, netypické pre pohlavie.

 • Závažné odchýlky v proporciách.
 • Veľkosť o 2 cm viac ako povoľuje štandard.
 • Absolútne netypický, neobratný alebo slabý.
 • Absolútne v nepomere. (neproporcionalita)
 • Mimoriadne zhoršený stav pri chôdzi.
 • Chyby alebo poškodenia kože.
 • Čiastočná alebo celková strata srsti (lysivosť).

·     Chýbajúce osrstenie na bruchu alebo ušiach (tzv. kožené uši).

 • Odchýlky od šedých tónov, ako sú žlté či hnedé, hnedé znaky pálenia.
 • Iná ako šedá farba. Modré sfarbenie.

·     Papuľa (mozkovňa) absolútne netypická.

 • Tvárová časť lebky: Absolútne netypická, t. j. zreteľne nadol prehnutá horná línia nosa. Pysk príliš krátky, špicatý,  orlí nos alebo príliš previsnuté pysky.
 • Entropium, ektropium. Ľahké a jednostranné chyby očných viečok.

·     Čeľusť a zuby: Chýbajúce viac ako dva PM1 alebo M3.

·     Hrudník, brucho:  zle vyvinutý; sudovitý hrudník; nedostatočná hĺbka alebo dĺžka hrudníka; silno vtiahnuté brucho.

 • Zle vyvinuté končatiny.
 • Iné znetvorenia.

·     Prehnaná agresivita voči psom alebo ľuďom, prílišná plachosť.

 • Jasne vykazujúce poruchy správania.

 

Pozn.:

 • Psy musia mať dve zjavne normálne vyvinuté semenníky, plne zostúpené do mieška.
 • Na chov by sa mali použiť iba typické psy, funkčne a klinicky zdraví.

 

 

Najnovšie zmeny štandardu sú uvedené hrubým písmom.